0
Sản phẩm chính hãng Sản phẩm chính hãng Giao hàng tận nơi Giao hàng tận nơi Bảo hành tận nơi Bảo hành tận nơi Đổi trả dễ dàng Đổi trả dễ dàng

CARD VÀ LICENSE TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300

CÁC CARD VÀ LICENSE DÙNG CHO TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300

  TÊN CARD  

MÔ TẢ CHỨC NĂNG

ĐƠN GIÁ 

(VNĐ)

KX-NS5130

Card kết nối khung phụ:

- Có 3 port hỗ trợ kết nối khung phụ

- Gắn trên khung chính

- Kết nối từ khung chính đến khung phụ tối đa 3m thông qua cable LAN trực tiếp

640.000

KX-NS5180

Card mở rộng 06 trung kế có hỗ trợ hiển thị số gọi đến

2.080.000

KX-NS5173

Card mở rộng 08 máy nhánh analog tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến

1.580.000

KX-NS5174

Card mở rộng 16 máy nhánh analog tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến

2.380.000

KX-NS5170

- Card mở rộng 04 máy nhánh hỗn hợp, tích hợp sẵn hiển thị số trên 04 port máy nhánh thường

- Hỗ trợ điện thoại DPT,CS, APT, SLT

4.460.000

KX-NS5171

- Card mở rộng 08 máy nhánh Digital

- Hỗ trợ DPT,CS

2.080.000

KX-NS5172

- Card mở rộng 16 máy nhánh Digital

- Hỗ trợ DPT, CS

3.460.000

KX-NS5110

Card DSP:

- Mở rộng 30 kênh DISA

- Mở rộng khe cắm ảo IP (Trunk/Ext)

4.480.000

KX-NS5162

Card Doorphone 2 port

2.180.000

KX-NS5290

Card trung kế số PRI30/E1

8.860.000

KX-NS3134

Thẻ nhớ chuyên dùng 2G tăng thời gian ghi âm cho voicemail lên 40h

3.680.000

KX-NS3135

Thẻ nhớ chuyên dùng 8G tăng thời gian ghi âm cho voicemail lên 200h

16.150.000

KX-NS3136

Thẻ nhớ chuyên dùng 16G tăng thời gian ghi âm cho voicemail lên 400h

28.360.000

KX-NSF990

Activation key kích hoạt tính năng TVM (ghi âm, tính năng voicemail cao cấp) và IP trên tổng đài KX-NS300

2.480.000

KX-NSM701

Activation key mở rộng 1 máy nhánh IP chuẩn SIP

720.000

KX-NSM705

Activation key mở rộng 05 máy nhánh IP chuẩn SIP

3.380.000

KX-NSM710

Activation key mở rộng 10 máy nhánh IP chuẩn SIP

6.760.000

KX-NSM720

Activation key mở rộng 20 máy nhánh IP chuẩn SIP

13.560.000

KX-NSM102

Activation key mở rộng 2 kênh trung kế IP (H323/SIP)

1.840.000

KX-NSM104

Activation key mở rộng 4 kênh trung kế IP (H323/SIP)

3.660.000

KX-NSM108

Activation key mở rộng 8 kênh trung kế IP (H323/SIP)

7.260.000

KX-NSM116

Activation key mở rộng 16 kênh trung kế IP (H323/SIP)

14.380.000

KX-NSM501

Activation key mở rộng 01 máy nhánh IP-PT

480.000

KX-NSM505

Activation key mở rộng 05 máy nhánh IP-PT

2.260.000

KX-NSM510

Activation key mở rộng 10 máy nhánh IP-PT

4.460.000

KX-NSM520

Activation key mở rộng 20 máy nhánh IP-PT

8.950.000

KX-NSU001

Phần mềm tăng thời gian ghi âm

2.480.000

KX-NSU002

Activation key mở rộng tính năng ghi âm hai chiều hệ thống

8.180.000

KX-NSU003

Activation key mở rộng tính năng sao lưu tin nhắn

5.780.000

KX-NSE101X

Phần mềm cho phép 01 ng sử dụng qua di động

480.000

KX-NSE105X

Phần mềm cho phép 05 ng sử dụng qua di động

1.960.000

KX-NSE110X

Phần mềm cho phép 10 ng sử dụng qua di động

3.460.000

KX-NSE120X

Phần mềm cho phép 20 ng sử dụng qua di động

6.260.000

KX-NSM201X

Phần mềm máy nhánh
01 kênh IP Softphone/IP-PT

3.080.000

KX-NSM205X

Phần mềm máy nhánh
05 kênh IP Softphone/IP-PT

15.180.000

KX-NSM210X

Phần mềm máy nhánh
10 kênh IP Softphone/IP-PT

30.350.000

KX-NSM220X

Phần mềm máy nhánh
20 kênh IP Softphone/IP-PT

60.350.000

KX-NSN002X

Card dùng khi kết nối NS1000 với 
các loại tổng đài khác như TDE/NCP … 
--> tạo thành hệ thống QSIG

4.160.000

KX-NSU201X

Phần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.
Email báo cho 01 Người sử dụng khi có Tin nhắn đến

560.000

KX-NSU205X

Phần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.
Email báo cho 05 Người sử dụng khi có Tin nhắn đến

2.280.000

KX-NSU210X

Phần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.
Email báo cho 10 Người sử dụng khi có Tin nhắn đến

4.080.000

KX-NSU220X

Phần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.
Email báo cho 20 Người sử dụng khi có Tin nhắn đến

7.380.000

KX-NSU301X

Phần mềm cho phép 02 người sử dụng ghi âm 2 chiều

480.000

-       Hàng chính hãng Panasonic.

-       Bảo hành: 15 tháng.

Giá: 640,000 ₫

CÁC CARD VÀ LICENSE DÙNG CHO TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-NS300

  TÊN CARD  

MÔ TẢ CHỨC NĂNG

ĐƠN GIÁ 

(VNĐ)

KX-NS5130

Card kết nối khung phụ:

- Có 3 port hỗ trợ kết nối khung phụ

- Gắn trên khung chính

- Kết nối từ khung chính đến khung phụ tối đa 3m thông qua cable LAN trực tiếp

640.000

KX-NS5180

Card mở rộng 06 trung kế có hỗ trợ hiển thị số gọi đến

2.080.000

KX-NS5173

Card mở rộng 08 máy nhánh analog tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến

1.580.000

KX-NS5174

Card mở rộng 16 máy nhánh analog tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến

2.380.000

KX-NS5170

- Card mở rộng 04 máy nhánh hỗn hợp, tích hợp sẵn hiển thị số trên 04 port máy nhánh thường

- Hỗ trợ điện thoại DPT,CS, APT, SLT

4.460.000

KX-NS5171

- Card mở rộng 08 máy nhánh Digital

- Hỗ trợ DPT,CS

2.080.000

KX-NS5172

- Card mở rộng 16 máy nhánh Digital

- Hỗ trợ DPT, CS

3.460.000

KX-NS5110

Card DSP:

- Mở rộng 30 kênh DISA

- Mở rộng khe cắm ảo IP (Trunk/Ext)

4.480.000

KX-NS5162

Card Doorphone 2 port

2.180.000

KX-NS5290

Card trung kế số PRI30/E1

8.860.000

KX-NS3134

Thẻ nhớ chuyên dùng 2G tăng thời gian ghi âm cho voicemail lên 40h

3.680.000

KX-NS3135

Thẻ nhớ chuyên dùng 8G tăng thời gian ghi âm cho voicemail lên 200h

16.150.000

KX-NS3136

Thẻ nhớ chuyên dùng 16G tăng thời gian ghi âm cho voicemail lên 400h

28.360.000

KX-NSF990

Activation key kích hoạt tính năng TVM (ghi âm, tính năng voicemail cao cấp) và IP trên tổng đài KX-NS300

2.480.000

KX-NSM701

Activation key mở rộng 1 máy nhánh IP chuẩn SIP

720.000

KX-NSM705

Activation key mở rộng 05 máy nhánh IP chuẩn SIP

3.380.000

KX-NSM710

Activation key mở rộng 10 máy nhánh IP chuẩn SIP

6.760.000

KX-NSM720

Activation key mở rộng 20 máy nhánh IP chuẩn SIP

13.560.000

KX-NSM102

Activation key mở rộng 2 kênh trung kế IP (H323/SIP)

1.840.000

KX-NSM104

Activation key mở rộng 4 kênh trung kế IP (H323/SIP)

3.660.000

KX-NSM108

Activation key mở rộng 8 kênh trung kế IP (H323/SIP)

7.260.000

KX-NSM116

Activation key mở rộng 16 kênh trung kế IP (H323/SIP)

14.380.000

KX-NSM501

Activation key mở rộng 01 máy nhánh IP-PT

480.000

KX-NSM505

Activation key mở rộng 05 máy nhánh IP-PT

2.260.000

KX-NSM510

Activation key mở rộng 10 máy nhánh IP-PT

4.460.000

KX-NSM520

Activation key mở rộng 20 máy nhánh IP-PT

8.950.000

KX-NSU001

Phần mềm tăng thời gian ghi âm

2.480.000

KX-NSU002

Activation key mở rộng tính năng ghi âm hai chiều hệ thống

8.180.000

KX-NSU003

Activation key mở rộng tính năng sao lưu tin nhắn

5.780.000

KX-NSE101X

Phần mềm cho phép 01 ng sử dụng qua di động

480.000

KX-NSE105X

Phần mềm cho phép 05 ng sử dụng qua di động

1.960.000

KX-NSE110X

Phần mềm cho phép 10 ng sử dụng qua di động

3.460.000

KX-NSE120X

Phần mềm cho phép 20 ng sử dụng qua di động

6.260.000

KX-NSM201X

Phần mềm máy nhánh
01 kênh IP Softphone/IP-PT

3.080.000

KX-NSM205X

Phần mềm máy nhánh
05 kênh IP Softphone/IP-PT

15.180.000

KX-NSM210X

Phần mềm máy nhánh
10 kênh IP Softphone/IP-PT

30.350.000

KX-NSM220X

Phần mềm máy nhánh
20 kênh IP Softphone/IP-PT

60.350.000

KX-NSN002X

Card dùng khi kết nối NS1000 với 
các loại tổng đài khác như TDE/NCP … 
--> tạo thành hệ thống QSIG

4.160.000

KX-NSU201X

Phần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.
Email báo cho 01 Người sử dụng khi có Tin nhắn đến

560.000

KX-NSU205X

Phần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.
Email báo cho 05 Người sử dụng khi có Tin nhắn đến

2.280.000

KX-NSU210X

Phần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.
Email báo cho 10 Người sử dụng khi có Tin nhắn đến

4.080.000

KX-NSU220X

Phần mềm hợp nhất Tin nhắn và email.
Email báo cho 20 Người sử dụng khi có Tin nhắn đến

7.380.000

KX-NSU301X

Phần mềm cho phép 02 người sử dụng ghi âm 2 chiều

480.000

-       Hàng chính hãng Panasonic.

-       Bảo hành: 15 tháng.

1. Hàng chính hãng, mới 100%.

2. Đổi mới 100% nếu xảy ra hư hỏng phần cứng trong tháng đầu tiên.

3. Đổi mới 100% nếu hư hỏng sửa chữa 03 lần liên tiếp nhưng không khắc phục được.

4. Thời gian có mặt để xử lý khi nhận được báo hư không quá 02 giờ.

5. Mỗi giờ chậm trễ bị phạt 10USD bằng thẻ đỏ để khấu trừ vào chi phí sửa chữa nếu có về sau.

6. Có quyền KHÔNG thanh toán chi phí nhân công cài đặt, sửa chữa nếu không hài lòng phong cách và thái độ phục vụ của nhân viên kỹ thuật.